Yugi5002 ลองใช้ Nivea invisible Black&White

สวัสดีค่ะ โดยปกติแล้วเมื่อก่อนยูกิจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ ไม่ว่าจะเป็นสเปร์ย โรลออนระงับกลิ่นกาย เพราะด้วยส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ที่ทำให้เวลาเราใช้ในช่วงฉีดเสร็จใหม่ๆ กลิ่นหอม แห้งเร็ว รู้สึกดี แต่พอเวลาผ่านไปสักชม.

Comments