Posts

[IPad] เขียนบทความลงบล็อกง่ายๆ โดย Blogsy

เพราะความบังเอิญทำให้ได้ไปงาน #Recommerce จัดโดย แสนสิริ

อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะซื้อเครื่องสำอางค์ผ่านอินเทอร์เน็ต